automn

فرش نشينان

automnRight
social
about درباره وبلاگ
# موضوعات
#

فرش نشينان

فرش نشینان

فرش نشینان را ز عرش آید نوا
کوله بر بندید و برخیزید جای

در این وبلاگ در خصوص نکات تجربی نگهداری و محافظت از فرش ماشینی و دست باف در خدمتتون خواهم بود.

(0) نظر
X